Kontakt: info @ artevent.tech

Pokazy graficzne (Graphic Show)

Animacje laserowe to wyświetlane promieniem lasera sekwencje ruchomych obrazów, które tworzą coś na wzór filmu animowanego rysowanego jedną linią. Są one najczęściej zsynchronizowane z muzyką. Mogą one pokazywać nowy produkt, opowiadać historię firmy, mogą także zawierać ruchome napisy, logotypy itp.

Animacje i grafiki mogą być wyświetlane na tradycyjnych ekranach lub ekranach wodnych. Mogą być także połączone z multimediami.